Industrilandskapet som blev sommarparadis
Före 1800-talet var Djupvik en hamn med sjöbodar, fiskeredskap
och stenindustri. Kalkstenen höggs ur berget i Lofta och
slipades slät i skurvandring och skurverk. I dag längtar tusentals
människor hit till ett enklare och friare liv vid stranden och på
altanen i de vackraste av solnedgångar.

An industrial landscape turned summer paradise
Before the 19th century, Djupvik was a harbor with boat
houses, fishing tools and stone industries. Limestone was cut
from the mountain at Lofta and polished smooth in a scouring
run or scouring mill. Today, thousands of visitors long for a
simpler life at the beach or on their porches watching
the most gorgeous of sunsets.