Där vägarna möts
Föra har varit bygdens centrum i minst tusen år. Radbyn
med omgivande rester av forntida bebyggelse berättar mycket
om äldre tiders liv och leverne. Förr levde man av jorden
och fisket och än idag samsas ett antal moderna lantbruk
med gokart, boenden, underhållning, yoga, öppna
trädgårdar och konsthantverk i socknen.

An ancient road crossing
Föra has been the district center for at least a
thousand years. This linear village surrounded by prehistoric
remains tells tales of a lifestyle lived long ago. In the past, people
survived by farming the land and fishing the sea. Today,
Föra and its parish is still home to modernized farms,
as well as offering lodging, entertainment, gocart, yoga,
open gardens and local art & crafts.